Om Murermester Peter Nielsen

Murermester Peter Nielsen - Finish og engagement gennem 4 generationer.

Kontakt din lokale murer i århus – murer Peter Nielsen

Et godt murerarbejde begynder med en god planlægning. Derudover skal værktøjet og de rigtige materialer være tilstede, således at arbejdet kan udføres korrekt.

 

Murer – forarbejde
Et godt murer – forarbejde i form af samtale om projektet er ligeledes meget vigtigt. Har man fået talt om præcis hvad der skal laves og hvilke forventninger den, der skal have udført arbejdet har, er chancen for, at det færdige arbejde lever op til dét, meget stor. Murer Peter Nielsen gør meget ud af at sikre, at de involverede parter, både kunden og de medarbejdere, der skal udføre opgaven, er fuldt informerede om, hvordan opgaven skal løses og hvad der forventes af slutproduktet.

 

Under udførelsen af opgaven er murer Peter Nielsen løbende med i projektet og følger samtidig op med bygherren, så der hele tiden er kommunikation om den pågældende opgave. Er det en større murer – opgave, er det nødvendigt, at der tales sammen mange gange i forløbet for at sikre, at tingene kører til alles tilfredsstillelse.

 

Selve murer – arbejdet skal udføres af de rigtige materialer, hvilket kræver en grundig undersøgelse af, hvad det færdige arbejde skal anvendes til, i hvilke omgivelser, der skal befinde sig, hvilke belastninger produktet vil blive udsat for osv. Mursten og mørtel er ikke bare mursten og mørtel – der findes mange forskellige typer til forskellige formål.

 

En vigtig ting for udførelse af godt murer – arbejde er tid. Vi tager tiden til at gøre arbejdet godt og gøre det helt færdigt.
Om Murermester Peter Nielsen

Murermester Peter Nielsen er et Murermester firma, der har erfaring fra 4 generationer.

Læs mere her

Vores historie

Murermester Peter Nielsen er et murerfirma, der har eksisteret siden 1923.

Læs mere her

Hvad er godt murerarbejde?

Hvad er godt murerarbejde hos Murermester Peter Nielsen?

Læs mere her

Gode råd til kunderne

Hvad bør man som kunde selv gøre i forbindelse med et arbejde af større eller mindre karakter?

Læs mere her

Kontakt Murermester Peter Nielsen

Kontakt Murermester Peter Nielsen her